تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروز می شود     

 1. هفته گذشته
 2. جدیدا
 3. "به نام خدایی که عشق را آفرید" رمان:سارای عاشق ژانر:عاشقانه,غمگین,هیجانی,معمایی خلاصه: سارای دختریست نترس و شجاع که عشق رفتن به خارج از کشور را دارد ولی خانواده او از رفتن آن مخالف اند...بخاطر همین سارای تصمیم میگیرد که فرار کند و به طور قاچاق از ایران خارج شود ولی وقتی که میخواهد خارج شود در میان دریا طوفان میشود و سارای در دریا می افتد و وقتی چشمانش را باز میکند در یک جای دیگر است و او نمیداند دقیقا کجاست....
 4. با احساس گرسنگی از خواب بیدار شدم یخچالو باز کردم پر بود از کره و مربا و خامه و... فکر همه چیو کرده بودن چقدر ادمای خوبی بودن. کارم توی درمانگاه شروع شد و چون فقط دو پزشک توی روستا بودیم سرم خیلی شلوغ بود،گاهی وقتا خیلی اذیت میشدم ولی چاره ای نبود. شهریور ماه بود و هوا خیلی خیلی گرم بود و غیر قابل تحمل. خونه ای که بهم داده بودن نزدیک بیمارستان بود و من شیفت بعداز ظهر میرفتم درمانگاه. شیفت صبح اقای شیری بود،خیلی مرد با شخصیتی بود. سه ماهه باردار بودم و اصلا ازمایش یا سونوگرافی انجام نداده بودم ولی میدونستم که تقریبا اسفند و فروردین بچه به دنیا میاد و میترسیدم از اینکه مردم بفهمن و من جوابی نداشته باشم. اقای شیری خیلی توجه نشون میداد ولی من اصلا اهمیت نمیدادم و خیلی جدی برخورد میکردم. مردم روستا خیلی شیرین و دوست داشتنی بودن و هوای منو داشتن،همه غذاهای خوشمزه ای برام میپختن و میاوردن. تا ظهر میخوابیدم،نهار میخوردم و ساعت ۳میرفتم درمانگاه،گاهی وقتا تا ساعت۹هم میموندم و بعد خسته میرفتم خونه شام میخوردم،لباسای امینو بغل میکردم میبوییدم و با قاب عکسش توی آغوشم میخوابیدم.بیشتر شبا با گریه و حال خراب میخوابیدم. دلتنگی پدر و مادرم و رها و دوستام،بی خبری از امین تنها عشق زندگیم و پدر بچم،بچه ای که از همه پنهونش کرده بودم و آینده نامعلومی که داشتم منو به مرز جنون میکشوند. اون شب اونقدر گریه کرده بودم که بی رمق توی رختخواب خوابم برد... ماه چهارم بارداریم بود ولی اصلا شکم نداشتم،بعضی وقتا اونقدر بالا میاوردم که دیگه جونی نداشتم این روزا یکم ویار داشتم و هرچی میخوردم بالا میاوردم‌. دکتر شیری جویای حالم بود و برام سرم میزد فکر میکرد مسموم شدم.از توجهش به خودم خوشم نمیومد،جدیدا گاهی وقتا شیفت بعدازظهر هم میموند و کمک میکرد برای من که حالم زیاد خوش نبود خوب بود ولی نگران چیزای دیگه بودم. یه روز که دوباره حالم بد شده بود و دکتر شیری هم دوباره منو تو اون حال دید گفت بهتره بری خونه و استراحت کنی،باید چند تا ازمایش بدی اینجوری فایده نداره. من که ترسیده بودم موضوع رو بفهمه گفتم شما دخالت نکنید ممنون. اونم با تعجب بهم نگاه میکرد،دیگه موندن جایز نبود لباسمو عوض کردم و رفتم سمت خونه. شب داشتم غذا درست میکردم که در زدن. یه پیرهن بدون استین بلند تنم بود،چادر رنگی که مرضیه خانم زن همسایه برام دوخته بود سرم کردم و درو باز کردم که با دیدن دکتر جا خوردم. یکم خجالتی بود،سلام ارومی کرد جوابشو دادمو گفتم بفرمایید امرتون. یکم من من کرد و گفت راستش خانم زندی من از وضیعت شما متوجه شدم که موضوع چیه میدونم از سر ناچاری اومدین به این روستا منم از سر ناچاری اومدم اما مطمئن باشی اگه مردم روستا جریان رو بفهمن دیگه شما رو قبول نمیکنن. من که ترسیده و خجالت زده بودم ولی زیربار نرفتم و گفتم از چی حرف میزنین؟من نمیفهمم. لبخندی که شبیه به پوزخند بود زد و گفت من که دکترم فرق زن حامله رو توجه میشم. با ترس بهش گفتم از من چی میخوای؟منظورت از این حرفا چیه؟ گفت ببین اینجا نمیتونم صحبت کنم اگه میخوای بچتو بدون دردسر به دنیا بیاری و تو این روستا زندگی کنی فردا ظهر بیا شهر به این ادرس و یه تیکه کاغذ داد دستم.نفهمیدم چطور رفت فقط درو بستم و بی حس نشستم پشت در و اشکام روون شدن.اگه مردم میفهمیدن من حاملم یک دقیقه هم قبولم نمیکردن بعد من با یه بچه توی شکمم کجا میرفتم. دستمو نوازش وار کشیدم روی شکمم و گفتم نگران نباش مامان جان همه چی درست میشه‌. باید میرفتم ببینم اقای سیاوش شیری چه نقشه ای برام کشیده. یه مرد قد بلند موهای بور،ابروهای مرتب،چشمای بادومی،بینی عقابی و لبای نه بزرگ نه کوچیک. جذاب بود ولی نه برای من که فقط و فقط امینو میدیدم. مرد ارومی بنظر میرسید،ازش نمیترسیدم. روز بعد ساعت ۱۲ظهر توی رستورانی که ادرس داده بود نشسته بودم که اومد. سلام کرد که اروم جوابشو دادم سرمو بالا بردم و رو بهش گفتم خب بفرمایید چه راه حلی دارین؟ سری تکون دادو گفت اول غذا بخوریم میگم. بعد از سفارش غذا گفت من سیاوش شیری ۲۸سالمه و تهران به دنیا اومدم،توی خانواده نسبتا پولداری بزرگ شدم. ۶سال پیش با دختر خیلی زییایی اشنا شدم و عاشقش شدم. انقدر زیبا بود که مادرم میگفت این دختر خیلی خوشگله و برا تو نمیمونه ولی من اصلا حرف هیچ کسو قبول نداشتم. ۲ماه با هم دوست بودیم که به اسرار من رفتیم خواستگاری و نامزد شدیم. من روانی ستاره بودم هر کاری میگفت انجام میدادم‌ توی یه خانواده متوسط بزرگ شده بود و خانوادم به هزار بدبختی راضی شده بودن. برای روز تولدش گفت که یه ماشین گرون قیمت میخواد و من براش گرفتم. یه هفته بعدش هم یه عالمه پول خواست که براش جور کردم و بعد از اون روز دیگه ندیدمش. یه نامه برام گذاشته بود و نوشته بود عاشق یکی دیگه شده و با اون رفته خارج از کشور. تا یک سال افسرده بودم و چند بار هم فکر خودکشی اومد سراغم ولی هربار رفتم سراغش پشیمون شدم‌ بعد از اون به زندگی عادی برگشتم ولی دیگه با هیچ دختری دوست نشدم و پدر و مادرم چون من تنها بچشون بودم خیلی نگرانم بودن. مادرم هر دختری پیشنهاد میداد ندیده رد میکردم و درسمو خوندم. تا یک سال پیش مادرم دیگه دمار از روزگارم دراورد و گفت باید ازدواج کنی هر روز دعوا و مشاجره. چند ماه پیش من طاقتم طاق شد و درخواست یکی از استادا برای این روستا رو قبول کردم و اومدم. ولی حالا دو هفتس مادرم مریض شده و پدرم میگه حال مادرت بخاطر تو خراب شده اگه برای مادرت اتفاقی بیوفته حلالت نمیکنم. با مادرم که حرف زدم میگه ازدواج کن تا حال من خوب بشه من بفکر اینده توم. حالا منم دیروز با دیدن وضعیت تو فهمیدم حامله ای و تا چند وقت دیگه بقیه هم میفهمن و وضعیت بدتر میشه،از یه طرف خودمم اصلا دوس ندارم ازدواج کنم پس به این فکر افتادم که یه ازدواج سوری میتونه هر دوی ما رو نجات بده حالا نظرت چیه؟ من که شوکه شده بودم گفتم راجع به من چه فکری میکنی بچه ی من حلاله و پدر داره ولی پدرش فوت شده من کار بدی نکردم که بخوام پنهان کنم. دستشو گذاشت زیر چونش و گفت ولی من توی شناسنامه تو اسم همسر ندیدم. وای چه سوتی داده بودم سرمو انداختم پایین. گفت نیاز نیست بمن جواب پس بدی من فقط یه پیشنهاد دادم که به نفع هر دوی ماست روش فکر کن. حال خیلی بدی داشتم از جام بلند شدم و رفتم سمت در اونم بلند شد و گفت کجا میری تو که هنوز غذا نخوردی. برگشتم سمتش و گفتم ممنون میل ندارم خداحافظ و از رستوران زدم بیرون. توی تاکسی نشسته بودم و به حرفاش فکر میکردم. نمیتونستم قبول کنم حتی سوری هم نمیتونستم من عاشق امین بودم. ولی اگه مردم روستا میفهمیدن چی... پدر و مادرم که هرگز قبول نمیکردن... خاله هم همین طور... وقتی به دنیا بیاد به اسم کی باید براش شناسنامه میگرفتم... وای خدای من... چی به روزم میومد. رسیدم خونه و رفتم سمت رختخواب و دراز کشیدم. تازه چشامو بسته بودم که گوشیم زنگ خورد یه شماره ناشناس بود. جواب دادم خودش بود گفت امروز خودش میره درمانگاه و من استراحت کنم مخالفت کردم و گفتم خودم میرم و خدافظی کردم. پاشدم رفتم سمت یخچال یه چیزی اماده کردم و خوردم حاظر شدم و راه افتادم سمت درمانگاه. وقتی رفتم اونجا بود اومد جلو و سلام کرد که اروم جوابشو دادم و رفتم که لباسمو عوض کنم. اون شب خیلی فکر کردم و از نگرانی داشتم میمردم حواسم به ساعت نبود و شمارشو گرفتم که با صدای خوابالویی گفت بله منم زود گفتم من پیشنهادتو قبول میکنم ولی شرط دارم. انگار تازه به خودش اومد که چند تا سرفه کرد و گفت چه شرطی؟ گفتم هیچ وقت هیچ وقت توقعی از من نداشته باشی ازدواج ما برای همیشه سوری میمونه. جوابی نداد گفتم الوو. گفت باشه قبوله فردا میریم دفترازدواج و عقد میکنیم. گفتم به این زودی؟ گفت هر چه زودتر بهتره با این وضعیت. گفتم باشه قبوله. روز بعدش با هم رفتیم دفتر ازدواج و رسما زن و شوهر شدیم. اگه امین عقد دائم میکرد هیچ وقت این اتفاقا نمی افتاد. غمی که موقع بله گفتن داشتم هیچ جوره قابل وصف نیست. مردم روستا وقتی فهمیدن خیلی خوشحال شدن و برامون ارزوی خوشبختی کردن و ما بهشون گفتیم که نامزد بودیم که بچم به دنیا اومد جای حرفی نباشه. قرار شد دو روز بعد بریم تهران خونه سیاوش تا منو به خانوادش معرفی کنه و بهشون گفته بود چند ماهه ما دوست شدیم. دو روز بعد با پرواز رفتیم سمت تهران و من حال عجیبی داشتم به محض اینکه نشستم توی تاکسی با خودم گفتم کاش میشد الان برم سمت اون خونه با خاطرات شیرین و تلخم،شاید خبری از امین باشه ولی دوباره با خودم گفتم اون مارو نخواسته و مارو تنها گذاشته. خانواده سیاوش خیلی خوب بودن،مادرش وقتی متوجه شد باردارم خیلی خوشحال شد و قربون صدقه من میرفت و من حسرت میخوردم که چرا خاله ی خودم منو نخواست. من نگران بودم وقتی بفهمن بد رفتار کنن ولی اونا با رفتارشون منو شوکه کردن. اتاقی که برای ما اماده کرده بودن انقدر رویایی بود که من محو تماشا شده بودم با اومدن سیاوش بخودم اومدم. ما باید توی یه اتاق میموندیم و این خیلی بد بود. لبخندی زد و گفت لباساتو عوض کن و برو استراحت کن من پایینم. با رفتن سیاوش لباسمو با یه پیرهن بلند استین کوتاه که تا ساق پام بود عوض کردم و رفتم توی ت*خ*ت سرم خیلی درد میکرد چشمامو بستم و با فکرای زیاد که توی سرم بود به خواب رفتم. وقتی بیدار شدم احساس بهتری داشتم آبی به دست و صورتم زدم و رفتم پایین. سیاوشو توی پله ها دیدم که گفت عزیزم بیدار شدی داشتم میومدم بیدارت کنم شام آمادست. هاج و واج نگاهش کردم که چشمکی زد. مادرشو که پایین پله ها دیدم فهمیدم داره فیلم بازی میکنه‌،وای خدای من همینو کم داشتم‌. لبخندی زدم و گفتم مرسی عزیزم و رفتم پایین دستمو که گرفت انگار فشار برق بهم وصل شده بود حالت تهوع گرفتم نمیتونستم تماس کسی بجز امینو قبول کنم اصلا فکر اینجاشو نکرده بودم. خواستم دستمو پس بکشم که با نگاهش التماس کرد که اینکارو نکنم بالاجبار همراهش رفتم توی پذیرایی و روی صندلی که برام عقب کشید نشستم و نفس راحتی کشیدم. خودش هم کنارم نشست و مدام غذا برام میکشید و قربون صدقم میرفت وقتی نگاش میکردم با نگاهش و حرکت چشم و ابرو میگفت بخاطر پدر و مادرش مجبوره. بعد از شام فیلمی دیدیم و بعد صرف چای سیاوش گفت عزیزم بهتره بریم بخوابیم. شب بخیری گفتیم و رفتیم سمت اتاق. وقتی در اتاقو بست گفت واقعا متاسفم دریا برای اینکه مادرم شک نکنه مجبور شدم اون خیلی تیزه باید اینجوری رفتار کنیم که شک نکنه. سری تکون دادمو گفتم کاش زودتر برگردیم من خیلی عذاب میکشم. سرشو انداخت پایین و گفت حق داری متاسفم. لبخندی زدم و گفتم فعلا چاره دیگه ای نداریم خمیازه ای کشیدم و رفتم سمت تخت و دراز کشیدم. اونم رفت سمت درو قفلش کرد. با تعجب نگاش کردم که رفت سمت کاناپه و گفت من اینجا میخوابم نباید اونا بفهمن اینجوری بهتره. نفس راحتی کشیدم و سرمو تکون دادم. چراغو خاموش کرد و شب بخیر گفت من که از اینکه توی یه اتاق بودیم خیلی معذب بودم شب بخیری گفتم و پتو رو انداختم روی خودم.
 5. از دیروز که به مهتا زنگ زده بودم و گفته بودم بیاد دنبالم یکم حالم بهتر شده بود. خونه مهتا بودم و همچنان از امین خبری نبود. هر روز میرفتم خونه خاله و خونه دوست امین از دور نگاه میکردم ولی خبری نبود که نبود. یک ماه از اون قضیه گذشته بود و من دیگه مطمئن شدم امین منو ترک کرده. اونروزم رفته بودم خونه خاله از دور نگاه میکردم سه ساعتی بود اونجا بودم ولی خبری نبود. مهتا دستمو گرفت و گفت بیا بریم دیگه دختر بی فایدس. همراه مهتا رفتم که گوشیم زنگ خورد. مهتا یه گوشی و خط برام جور کرده بود. استاد بود جواب دادم و وقتی گفت میتونم به اون روستایی که گفته بود برم و در قبالش یه خونه و حقوق کمی بهم میدن بدون معطلی قبول کردم. چون نه پولی داشتم نه جایی برای موندن. تا کی میخواستم خونه مهتا بمونم. دو روز بعد توی اتوبوس نشسته بودم و مهتا رو میدیدم که اشکاش روی صورتش و برام دست تکون میداد،از قضیه بچه خبر نداشت،از جایی که میرفتم هم خبر نداشت فقط میدونست یه روستاست توی خوزستان. به نقطه ای رسیده بودم که کاملا نا امید بودم از زندگی،امین با من چکار کرده بود. من دریا دختری که برنامه ها برای اینده داشتم با یه بچه توی شکمم به کجا میرفتم... بعد از ۱۰ساعت مسیر طولانی به خوزستان رسیدم. اونجا توی ترمینال یه آقا و یه خانم اومده بودن دنبالم. با یه وانت سواری به روستا رفتیم،کمردرد امونم رو بریده بود. وقتی رسیدم با استقبال مردم روستا روبرو شدم. خیلی مردم خونگرمی بودن. بعد از سلام و احوالپرسی و خوشامدگویی یه آقا با کلاه سفید و گیوه سفید که آمیرزا صداش میزدن رو به بقیه گفت کافیه دیگه خانم زندکیانی خسته است اجازه بدید استراحت کنه و در خونه رو برام باز کرد. با بقیه خداحافظی کردم،کلید خونه رو گرفتم و رفتم داخل خونه. قرار بود فردا رو هم استراحت کنم و از پس فردا برم درمونگاه. خونه حیاط کوچیکی داشت که یه حوض وسطش بود و یه باغچه کنار دیوار با گلای رز.حموم و دستشویی هم گوشه ی حیاط بود. رفتم داخل خونه،یه حال و یه اتاق خواب و اشپزخونه.با وسایل ساده و چند دست زختخواب. لباسامو عوض کردم و یه تشک پهن کردم و دراز کشیدم. کولر روشن بود،پتو رو روی خودم کشیدم و نفهمیدم کی خواب منو به عالم دیگه ای برد...
 6. холецистит хронический лечение в интернете Приветствую Вас, дорогие партнеры! Вот и моя очередь наступила, удивлять всех своим результатом! А то, что он удивительный, можно сказать волшебный, Вы сейчас убедитесь! Начну по порядку: 6 июля 2017 года, я упала со стула и сильно травмировала левое колено. Результат МРТ показал: микроструктурный импрессионный перелом задних отделов наружного мыщелка большеберцовой кости. Полное повреждение передней крестообразной связки. Частичное повреждение обеих коллатеральных связок. Разрыв внутреннего миниска. Гонартроз 2 степени. Синовит. Назначили операцию по восстановлению передней крестообразной связки на 5 сентября. Когда я посмотрела в интернете как проходит такая операция…наревелась от страха. Виоргоны я пью с 1 мая 2017г. – 1,21,5,6,8,10 и 17, но когда стала готовиться к операции, добавила еще виоргоны: 2, 22, 7, 11, 13, 23, 25,20, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36. Делала компрессы на ночь с ВГ 1+21 и 26 чередуя их. восстановление груди крем купить онлайн Конечно же я подключила всю «тяжелую артиллерию»…делала массаж, мысленно визуализировала, как моя связочка восстанавливается, отрабатывала колено по методике В.П.Гоча. Через 2 месяца результат МРТ: Разрыв заднего рога внутреннего миниска. Частичное повреждение наружной коллатеральной связки. Дегенеративные изменения передней крестообразной связки. Гонартроз уже 1 степени. Я говорю доктору, может не надо делать операцию, связка сама восстановится…на что он мне ответил, что, к сожалению, эта связка сама не восстанавливается, и если это произойдет, то я буду первой в мире!!!! 4 сентября я легла в больницу и, извините за подробности, у меня начались женские дни на неделю раньше срока! Через 2 часа уже выписали из больницы, операцию перенесли на 26 октября!!! Чему я была несказанно рада! Все это время продолжала пить виоргоны, флорадар с пшеницей, ношу оба колье. По дому бегаю без костылей, тросточки и т.п. онкология 22 октября снова сделала МРТ: Гонартроза нет совсем! Крестообразные связки имеют обычный ход, контуры их четкие, структура однородная. Участков патологических изменений не определяется! Когда я принесла результаты доктору, он сказал, что не может это прокомментировать!!!! Но, так как есть разрыв миниска, предложил не отказываться от операции и убрать осколочки, которые мешают. Но Высшие Силы не дремлют!!!! Именно в день операции, снова раньше срока у меня начались женские дни!!! В общем, от операции я отказалась, думаю, что и мениск можно восстановить! Ведь после квантового перехода все законы физики не работают, все определяют наши мысли, настрой, теперь еще и – вера в замечательный продукт! Я очень благодарна своему спонсору - Людмиле Ахметовой за то, что познакомила меня с флуревитами! И бесконечная благодарность нашим ученым Ямсковым!!! Здоровье и долголетие! повышение потенции у мужчин быстро
 7. wh0cd586259 how do you get viagra
 8. *** اوضاع زندگی خوبه. خوب که در واقع عالیه... دوست دارم خوشبختیم با نبود آیلین توی زندگیم بهتر بشه. چند روزی هست دارم حرفام رو آماده میکنم که به کامیار همه چیز رو بگم . بلاخره تصمیم رو گرفتم و امروز میرم مطبش و همه چیز رو بهش میگم... به آیلین میگم که من همسر متینم، اینطوری حتما این دختر از زندگی ما دور میشه. صبح زود بیدار شدم و لباس پوشیدم و آدرس مطبش رو کارن بهم داده بود برداشتم رو به سمت مطبش رفتم. یه وقت ویزیت از منشی گرفتم و ساعتی منتظر نشستم . بلاخره نوبت من شد و داخل رفتم . آیلین با دیدن من چشماش گرد شد و اما موفق به حفظ ظاهر شد و با لبختند مصنوعی ازم دعوت کرد تا بشینم. - نمیدونم از کجا شروع کنم... - راحت باش عزیزم بگو ، من دکترم و محرم... میان حرفش گفتم : نه مسئله چیز دیگه ایه ، درواقع اومدم چیزی رو بهت بگم. کمی مکث کردم و بعد گفتم : چند وقته از متین میخوام که خودش باهات صحبت کنه اما ... عصبی میان حرفم گفت : چه زود با اربابت صمیمی میشی و به اسم کوچیک صداش میکنی. با لبخند تصنعی گفتم : اون ارباب من نیست در واقع متین... بلند گفت : همش متین متین نکن. اسم نامزد منو به زبون نیار دختره ... ادامه حرفش رو خورد و من با خونسردی تمام گفتم : ببینید من برای دعوا نیومدم اینجا اومدم دوستانه این مسئله رو حل کنیم. خنده هیستریکی کرد و گفت : تو دوست من نیستی ، لطفا دست از سر نامزد من بردار ، معلوم نیست از چه ده کوره ای اومدی و میخوای دلبری کنی ... هان . خواستم حرفی بزنم اما بلند شد و گفت : بحث رو تموم کن و برو بیرون. با بغض گفتم : اما من میخواستم ... به سمت در رفت و داد زد : لطفا بیرون. در رو باز کرد و با دست اشاره کرد و گفت : بیرون. به سمت در رفتم و قبل از خروج گفتم : بهتره تو پات رو از زندگی من و شوهرم بیرون بکشی. خیلی سریع مطب رو ترک کردم و به سمت خانه حرکت کردم.تمام مسیر از بی حرمتی های که بهم شد گریه کردم . سردردم باعث شد روز خوبی رو نداشته باشم و شب قبل از اومدن متین خوابیدم .
 9. спас школа целостного развития запись Наш сайт и школа направленны именно на то, что бы воротить забытую и утраченную мудрость нашего народа, но не бездумно повторяя непонятные, древние истины, а передать их уже ассимилированными для человека современного. Понятными для его настоящего сознания и миропонимания словами и формулами.Спас Радонежский – это древнейшее знание белой расы, трансформированное после появления христианства великими подвижниками и мудрецами, в стройную систему знания, завязанную на мощнейшем духовном пласте, бережно создаваемого нашими пращурами. дом-оберег строительство Одним из таких подвижников был Сергий Радонежский, чей огромадный вклад как в христианскую так и народную духовность невозможно не измерить не вложить в чёткие рамки какого-либо духовного течения. И чей огромнейший вклад в народную духовность вряд ли будет сполна исследован и раскрыт для широких масс в ближайшие десятилетия. Глубоко чтя сего святого подвижника и отдавая ему дань, своего уважения, я и наименовал это направление Спаса Великого – Спасом Радонежским. дом-оберег строительство И мне как его собирателю и исследователю, остаётся только надеяться, что данное направление знания и миропонимания, займёт своё место в ваших душах, сердцах и умах, помогая вам разрешить те жизненные задачи и ситуации, которые невозможно разрешить обычным путём. Записаться на курс СПАСА сейчас! баня русская на дровах
 10. ویتامین B۵ انرژی بدن را زیاد می‌کند، توانایی بدن را برای سوزاندن چربی ذخیره شده افزایش می‌دهد و تحمل رژیم لاغری را برای شما قابل قبول تر می‌کند. هر گونه کمبود این ویتامین به مقدار چربی مصرف شده بستگی دارد. این ویتامین، در تولید انرژی و عملکرد صحیح غده فوق کلیه (آدرنال) نقش دارد. منابع این ویتامین عبارت است از: جگر و قلوه، گوشت، مرغ، آجیل، سبوس گندم، تخم مرغ، جو، لوبیا، نان گندم و سبزیجات برگ سبز. ویتامین B۹ یا اسید فولیک، برای زنان مفید است. در تکامل لوله عصبی و حفظ سلامت نخاع جنین در طی بارداری نقش مؤثری دارد. غذاهایی که شامل میزان چشمگیری از اسید فولیک هستند شامل؛ جگر، عدس، سبوس برنج، مخمر آبجو، آرد سویا، نخود چشم بلبلی، لوبیای مرمری، لوبیا قرمز، بادام زمینی، اسفناج، برگ شلغم، گندم، کدو تنبل (کدو حلوایی)، مارچوبه، پرتقال و آجیل. کولین (Choline) جزئی از ویتامین‌های گروه B می‌باشد و یک ویتامین واقعی نیست (Vitamin B4). کولین برای متابولیسم و سوخت و ساز چربی مفید است. کولین را برای سوزاندن چربی در بدن مصرف کنید. این ماده بسیار مهم می‌باشد. اگر مقدار کولین در بدن شما خیلی کم باشد، چربی اضافی در کبد جمع می‌شود. منابع کولین عبارت است از: دل و جگر گاو، زرده تخم مرغ، گل کلم، خیار و بادام زمینی. اینوزیتول، نیز مانند کولین جزئی از ویتامین‌های گروه B می‌باشد و در -Inositol[۱ بدن ساخته می‌گردد. اینوزیتول با کولین به متابولیسم چربی‌ها کمک می‌کنند. منابع آن عبارتند از: دل و جگر گاو، گندم، سویا، تخم مرغ، آجیل. منبع : ویکی ویدیا
 11. ويتامينهاي محلول در چربي: ويتامين هاي:A,D.E,k ويتامين هاي محلول در آب: ويتامين هاي:B,C,Folic acid ويتامينهاي در اين مقاله به بررسي ويتامين هاي محلول در آب مي پردازيم. ويتامين هاي محلول در آب در بدن ذخيره نمي شوند و اگر بيشتر از نياز دريافت شوند دفع مي گردند. ويتامين B1: اين ويتامين در انجام متابوليسم كربوهيدراتها نقش اساسي دارد و هم چنين در كاركرد اعصاب مركزي و نروها موثر مي باشد اين ويتامين در غذاهاي سبوس دار، سيب زميني، حبوبات ، آجيل و گوشت به وفور وجود دارد. هم چنين اين ويتامين معمولا با ويتامين هاي B2,B3,B5,B6وB12 و اسيد فوليك به صورت كمپلكس در ويتامين B كمپلكس موجود است. در صورت كمبود اين ويتامين در بدن بيماري بربري و التهاب نروهاي عصبي ممكن است بوجود بيايد. اين ويتامين هم چنين براي درمان كم اشتهايي ، كوليت والسروز و بيرون روي مزمن به كار برده مي شود. از این ویتامین براي تقويت سيستم ايمني در افراد مبتلا به بيماري ايذر، دردهاي بيماران ديابتي، بيماري حركت و تنظيمات خلقي استفاده می شود. ويتامين B2: اين ويتامين براي رشد سلولي، متابوليسم پروتين در بدن و ايجاد انرژي در بدن نقش اساسي دارد. اين ويتامين به صورت وافر در فراورده هاي لبني مانند شير و پنير و نيز در تخم مرغ و جگر يافت مي شود. كمبود اين ويتامين به صورت مجزا كمتر ديده مي شود و معمولا در افرادي كه گياه خوار بوده و يا از نظر تغذيه اي دچار مشكل هستند كمبود اين ويتامين به همراه ديگر ويتامين هاي گروه B به چشم مي خورد. ويتامين B3: اين ويتامين براي تنفس سلولي و نيز متابوليسم كربوهيدراتها در بدن ضروري مي باشد. اين ويتامين در گوشت ، ماهي، جگر، غذاهاي سبوس دار،سبزيجات سبز رنگ و حبوبات يافت مي شود. كمبود متوسط اين ويتامين موجب سخت شدن هضم غذا، سرگيجه و احساس ضعف، افت دهان، استفراغ و افسردگي مي گردد. در مواردي كه كمبود شديد اين ويتامين وجود دارد علايمي مانند: ضخيم شدن پوست به همراه خارش ،ورم لب و تورم زبان،سردرد، ضعف حافظه و فراموشي و تهوع و استفراغ ممكن است بروز نمايند. ويتامين B6: اين ويتامين نقش أساسي در فعاليت ٦٠ انزيم در بدن را ايفا مي كند. اين ويتامين در جگر، گوشت، غذاهاي سبوس دار، ماهي و حبوبات يافت مي شود. طبق تحقيقات انجام شده مشخص شد كه افرادي كه كمترين سطح ويتامين B6 را دارند بيشترين مقدار التهاب را داشته اند. التهاب مزمن مي تواند عامل بروز بيماريهايي مانند بيماري هاي قلبي، سكته مغزي و ديابت نوع ٢ باشد. اين ويتامين در خانمها براي كمتر شدن مشكلات قبل از شروع پريود ماهيانه به كار برده مي شود از ديگر كاربردهاي اين ويتامين مي توان به كم شدن حالت تهوع صبحگاهي در خانمهاي باردار ،کنترل افسردگي بعداز زايمان و كنترل افسردگي دوران يائسگي نام برد. هم چنين در بيماران مبتلا به الزايمر، كودكان بيش فعال و أوتيسم نقش مثبت اين ويتامين به اثبات رسيده است. ويتامين B12: اين ويتامين در إيجاد و گسترش سلولهاي قرمز خون نقش اساسي دارد. هم چنين اين ويتامين در متابوليسم چربي ها، كربوهيدراتها و پروتين نقش اساسي ايفا مي كند. اين ويتامين در گوشت ، شير و فراورده هاي ان، تخم مرغ و جگر وجود دارد. در گروههاي زير ممكن است كمبود ويتامين B12 بروز پيدا نمايد: افرادي كه به علتي قسمتي از معده و يا روده كوچك خود را از دست داده اند. افراد مبتلا به بيماري كرون و بيماري سياليك افرادي كه مشروبات الكلي به مقدار زياد استفاده مي نمايند افراد مبتلا به بيماريهاي خودايمني مانند لوپوس افراد گياهخوار بويژه افرادي كه از تخم مرغ هم استفاده نمي كنند افرادي كه به صورت مداوم و به مدت طولاني از داروهاي كأهش دهنده أسيد معده استفاده مي نمايند . كمبود اين ويتامين ممكن است موجب بروز علايمي مانند: رنگ پريدگي، خونريزي از لثه، سرگيجه و احساس خستگي زودرس، افزايش ضربان قلب، كبود شدن اعضای بدن به اساني و كاهش وزن شود. با سپاس فراوان از شما خوانندگان محترم در اين جا به پايان بحث در مورد ويتامينهاي گروه B رسيديم. ان شاالله در هفته آتي به ادامه بحث در مورد دیگر ويتامين هاي محلول در آب مي پردازيم. باتشكر سميرا كريم ابادي این مطلب توسط خانم دکتر سمیرا کریم آبادی جهت انتشار در مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.
 12. панкреатит Партнёр Алёна Барановская о результате сынишки - 2,5 года. Была природная тугоухость. Вот её ответ! "Начал чаще отзываться на звуки. Включили на днях воду, Заяц в ванную попрыгал стекловидное тело лечение в интернете Пару раз прыгал мужа с работы встречать, когда дверь открывалась))) Я обожглась, когда кушать готовила, вскрикнула, ребенок перепугался, пошел меня жалеть))) но реакция на звук не четкая пока... привезли нейрохирургам анализы кт и мрт, они в недоумении, написано слух нерв сохранен. Раньше говорили, почему ребенок не в аппаратах еще (перед кохлеарной имплантацией следует надевать для привыкания 3-4 мес.), а сейчас сказали приехать через 1,5 мес. на повторное обследование. Собирают консилиум. сухость глаз Врач, которая делала самое важное обследование (ксвп) в шоке, вообще не понимает в чем дело, начала оправдываться. Но толком ничего не ответили. Ждем обследования... Принимали: Виоргоны 1, 2, 22, 17 В ухо прокапывали 1 и 22, В нос 22. Здоровье и долголетие! туберкулез
 13. Омняшка (омн омн омн) - торрент сайт, посвященный уникальным раздачам (платному или тяжелому в поиске контенту), которые являются популярными в интернете. Выкачиваем файлы с rutor.org anti-tor.org и kinozal. сериал необычные подозреваемые
 14. واقعنی؟ خو این چه زندگیه؟ بابا دو تا رمان این حرفارو نداره بخدا بعضی کلمه ها واقعا برای قشنگ تر شدن نیازن شما خودتون دیگه بهتر میدونین خب الان یه سوال من نه میتونم تو رمانم از سینه سپر کرد،لب گزید و دل درد و کمر دردو و اینجور چیزا بنویسم چون اعضای بدن توشه به قوله شما هم ربات که نمیفهمه به خاطره دوتا سینه سپر کرد فیلترم بابا واقعااااااااااااااااا انصاف نیست
 15. نویسنده :هستی حمیدی ژانر:پلیسی-معمایی این داستان درباره ی دختری تنهاست که بر خلاف میل باطنیش باید با این تنهایی بسوزه و بسازه تمام دارو ندارش و زندگیش پای یه شرط مسخره با همشیرش از بین میره ... دختری که بر خلافه چهرش کمی شاااااید کمی ترسو باشه اخه میدونین؟...... . . . . با حس گردن درد از روی مبل روانکاویه اِما بلند میشم....دستی به گردنم میکشم وفحشی به باعث و بانیه این تصمیم مزخرف میدم..اما که میدونه بعد از مصرف اون داروهای مسخره حال و حوصله ندارم از جاش بلند میشه با صدای اروم و مهربونی میگه: مانا عزیزم حالت خوبه؟...سر درد و سر گیجه نداری؟ مهربونیه اما رو هیچ وقت نتوستم درک کنم ... ولی خیلی خوب بود که هست...نمیخوام فکر کنم که اگه نبود...که اگه به درد و دلام گوش نمیداد من چی میشدم... سعی میکنم مثله خودش جواب بدم ولی لرزشه صدام کاملا حاله درونمو برای ادمه تیزی مثله اما رو میکنه: خوبم اما جان ...لازم نیست نگران باشی..فقط....میخوام بدونم که ....من...چطور بگم اخه؟ اما لبخند مهربون و اطمینان بخشی میزنه و میگه: هر چی میخوای بپرس...راحت باش با این حرفش نفسه عمیقی میکشم و میگم: با اینکه سرهنگ خیالم و راخت کرده از بابته برنگشتنه اثر دارو ها اما.....میدونی....؟من هنوز یه نفر و یادم میاد....نمیدونم درسته یا نه....اصلا تصویرش تخیلیه یا نه...؟اما من حس میکنم میشناسمش اِما یه لحظه چهرش درهم رفت اما فقط یه لحظه ی خیلی کوتاه که من متوجه اش شدم ......با خنده ی قشنگش فرصته هر حرفی و ازم گرفت و گفت: خب حتما خیلی دوسش داشتی که هنوز یادت مونده.. لبخند گیج و مزخرفی تحویلش میدم اصلا دوست نداشتم اما دربارم اینطوری فکر کنه...حالا که خودم از گذشته هیچی یادم نمیاد ترجیح میدم اما هم تا اطلاعه ثانوی خفه شه تامن با خیال به کارام برسم ... سریع از جام بلند میشم که اه از نهادم بلند میشه ......ای خدای من ....گردنم ......تو این اوضاع اینو کم داشتم فقط ..نمیخواستم اما متوجه درد گردنم بشه و الا بی برو برگشت ریپورتم و به سرهنگ میداد و اونوقت باید خر میوورد و باقالی بار میکرد کته اسپورتمو از روی دسته ی مبل بر میدارم و با یه خدافظی سر سری از خونه میزنم بیرون ...تازه اول پاییز بود اما خدایی هوا خیلی سرد بود کت و روی تی شرت تنگم میپوشم و به سمت ماشین راهی میشم
 16. Oxandrolone For Sale Uk To remove the snails plaguing a garden, set up an open compartment of beer on its aspect the place you typically see them. The snails is going to be drawn to the aroma in the drink and snare their selves. If you'd want to turn this into snare even more efficient, try out adding a little bit of brewer's yeast for the can. http://www.jtangw.com/wp-includes/slider.php?u=703-Methenolone-Enanthate-Powder-Sildenafil-Citrate-Powder-Suppliers-Trenbolone-Acetate-Benefits/ If you are at risk of infections, do not use goods like douches, powders or deodorant sprays. These kinds of products include perfumes that can induce candidiasis. Should you douche, you could distributed the forming candida effectively in your uterus and cervix. In the event the vaginal odour is a concern, confer with your medical professional about treatments that do not consist of perfumes. Clomid Prescription Ireland These ideas can provide an excellent bottom to your effective stock trading methods. Naturally, looking at suggestions and employing it are two various things entirely. You need to make sure that you simply follow-through with any noise guidance. Using a determination of your energy, energy and energy, you should begin finding some profits on your trades within a short period of time.Guidelines On How To Become Successful In Stock Market Trading http://www.dichvuphoto.com.vn/components/better.php?pei=Buy-Trenbolone-Acetate-Tablets-Uk-Nandrolone-Cypionate-Testosterone-Booster-China-295.html Use tv to help you inspire you to take part in your fitness routine. For those who have a favorite show, only allow yourself to observe it should you be performing some type of physical activity while it is on. Take into account jogging set up or undertaking standing lunges. You are more inclined to figure out when you institution an idea that requires some thing you truly take pleasure in. Kamagra Pharmacie En Ligne Ahead of filing personalized bankruptcy, make sure to not make withdrawals through your retirement life accounts, IRA's, or 401k's. You may be thinking you are doing the proper factor to clear up dollars, but often these kinds of profiles are resistant to any a bankruptcy proceeding courtroom proceedings. If you withdrawal the money, you may well be opening up it up to your individual bankruptcy motion. http://www.amaantravels.com/themes/text.php?id=1579 With regards to camp tents, you need to realize that larger is not always greater. Remember that you will must pull your tent on the campsite. To be sure that your tent will not be too big that you can haul and set up, check it at your home initially. Viagra Italian There is quite a lot of assurance that online video marketing may bring to some business. A great deal of companies realize this, but are absent 1 important component required to use online video marketing. You now have that important element. Input it to great use making video marketing your most successful enterprise method.How To Take Benefit Of Cutting Coupons Clomiphene Cost Australia Think about installing natural gas at home as opposed to other resources for energy. Methane is identical fuel created by cows and also in trash dumps and is among the cleanest burning up gasses available. It is actually a extremely green selection when deciding on your power needs.
 17. Ersatzgläser Ray Ban Clubmaster When you are contemplating taking out a payday loan to repay some other line of credit, end and consider it. It may end up pricing you significantly far more to utilize this procedure over just paying out delayed-payment costs at stake of credit history. You will be saddled with financing fees, software costs and other charges which can be linked. Consider very long and hard should it be worthwhile. http://www.carpfishingforum.it/813-nike-air-max-90-essential-nere Acquiring bottled water at the airport can be extremely high-priced, so consider an empty h2o jar along and fill it with a public water fountain after completing by means of stability. Airplane cabins are well known for resulting in dehydration, so you need to have got a ready availability of water with you through the entire time period of your flight. Nike Blazer Mid Dmb White Know your credit ranking before you go into the showroom. Your credit score can help you to establish your funding level, and knowing it helps you to understand how much you will have to buy your automobile. The very best financing prices tend to be restricted to individuals with the most effective credit history. Understanding yours can help you to be realistic about the chances of you receiving the most effective discounts. http://www.repair-mssql-database.com/adidas-neo-city-racer-navy-silver-994.php Obtaining beauty tips which will really help, may be such the best way to obtain greater beauty with the techniques which can be most widely used and profitable. No matter the splendor problems you encounter, you can learn to transfer all around them and choose the right strategy to receiving the appear you want.Begin Using These Sound Advice To Boost Your Digital photography Skills Nike Roshe Run America Never use the insane label to your self. First of all it is actually totally imprecise but secondly it can only make you slip further and further into a status of give up hope. Stay away from providing on your own any brands at all and check out your best to merely give attention to getting the very best you possibly can. http://www.eco-bean.com/oakley-holbrook-matte-black-prizm-daily-polarized-034.htm Have a hot tub. In addition to the several health advantages that health spas give, like far better blood circulation as well as a basic a sense of pleasure, health spas also can calm back problems. Get yourself a personalized health spa and have a wonderful bubbly soak each day and you'll realize that your again seems much better. Ray Bans Blue If at all possible, purchase all the of your own insurance coverage from a single firm to have applicable discount rates. Numerous carriers offer considerable superior discounts for buyers getting several outlines of insurance such as bundling residence, car and insurance coverage. When a certain insurance firm suits you, retaining your insurance policies with a single service provider can help you save a large amount of dollars. Balenciaga Trainers Red When hairloss begins, it's hard to share with when it's gonna stop. Some people shed a bit although some lose almost all of it. The key aim of many, nonetheless, is to stop the issue within its keeps track of and work to restore your hair they shed. This is when these tips come in. Implement them as guided and enjoy hair make a recovery.The Essentials Of Precious jewelry The Bottom Line Is
 18. Nike Lebron 13 Elite Review Finding your market could suggest the main difference in between optimum accomplishment and utter breakdown. Should you be not in the industry of supplying a service or a product that is required in your area, you will not experience the good results that each online business entrepreneur is looking for once they start off their business. http://www.activepro.fr/nike-air-max-tavas-essential-noir Sleep will likely play in the biggest position in the method that you age group. While you are slumbering, your body is relaxing, recovering and preparing to support you inside your day to day activities. If you can get a minimum of eight hrs of sleep at night each night on the regular basis, you will certainly be on your journey to a healthy body and fantastic skin in the years to come. Nike Roshe Black And White Make your taxation documents on data file so long as your accountant informs you you need to in the event of a taxation audit. This implies trying to keep it inside a safe place where one can entry it effortlessly, similar to a tote within your closet. It's also great in case you should entry statements for the warranty or insurance plan claim. http://www.paidsurvey24.com/jordan-eclipse-kids-shoe-241.htm Prevent trying to keep rubbish in your house for very long. It is frequent for individuals to need to permit the garbage can fill just before emptying. However, if you have discarded meals and foods packaging, you produce an atmosphere that pulls pest infestations. Utilize a lidded can and get your trash can out one or more times each day. Ray Ban Rb2132 New Wayfarer Sunglasses Constantly make an effort to combine your routines when attemping to build muscle tissue. Each couple of weeks entirely change your schedule and chuck your system off of training course. Your whole body will expand much quicker once you change the schedule and find them back guard. This may make your routines interesting, as well as create muscle. http://www.blanquette-de-limoux.com/nike-roshe-cortez-218.php Clean high on review tactics prior to going away to university. You may not wish to spend your time and efforts figuring out how to research when you are looking to get researching in. This will likely just make it more difficult for you to retain the information and facts you need to understand to your lessons. Air Jordan 10 Paris Though it is vital that you show oneself as being a educated particular person through your video tutorials, it's just as important that you are portrayed being a sincere, authentic man or woman. Educate your audiences the challenging fact when necessary. Share a few of your experience in your niche market, and get them to perform very same in return. Everyone is much more likely to acquire from an individual believe that is honest. Cortez Nike Nylon Love vino a lot more with this information in your head? Would like to get out there and get the wines encounter you should have? Obviously you are doing, and this information will aid. Maintain the suggestions within imagination as you endeavor out in the red wine community and explore each of the choices accessible to you.Red wine Tips For Everybody Who Enjoys A Fantastic Antique
 19. wh0cd164886 over the counter clomid proventil ventolin colchicine doxycycline 50mg atenolol 25 mg tablets example here antabuse Hydrochlorothiazide Over The Counter cialis Rocaltrol benicar 40 mg plavix clopidogrel bisulfate sildenafil citrate
 20. Hgh Services Nz Should you be an initial time industrial real-estate purchaser, you might like to provide a freshly accredited professional real estate property dealer, legal professional or financial institution a try. Complete them over for further skilled people the field. Working with individuals already experienced with the area will give you much more confidence in getting professional property. Kamagra Oral Jelly Efectos In no way keep your car with all the car dealership right away. Many dealerships will give you the opportunity consider the car that you are currently considering residence to be able to check travel it lengthier. Although this is definitely appealing, it basically means they can be provided the opportunity to contain the car you possess hostage. It is then more difficult to walk from an unsatisfactory package, and is particularly not to your benefit. Cialis Venta Libre Mexico If you are planning to grind your personal coffee beans, you should know that the kind of grinder you end up picking can easily make a significant difference in preference. Professionals advise employing one which characteristics smooth milling burrs. Blade grinders can actually create adequate heat to burn or scald the caffeine beans and ruin the flavor. Nandrolone Usa
 1. نمایش فعالیت های بیشتر